Stemning fra Fastelavn i V.Nebel forsamlingshus

Fastelavnsfest i Vester Nebel

Søndag den 19. februar afholdt Sogneforeningen som sædvanligt fastelavnsfest for børn. Denne gang i samarbejde med Bryndum – Vester Nebel Menighedsråd.

Vi startede med fastelavnsgudstjeneste i Vester Nebel Kirke hvor vi hørte, at Gud også kan klæde sig ud

50 glade og forventningsfulde mennesker var mødt op, ligelig fordelt mellem voksne og børn.

Vi startede festen med et par sange. Den ene af dem sang skiftevis børn og voksne.

Dernæst blev børnene som var i alderen 2 til 9 år opdelt i to grupper, og så gik det ellers løs mod de to ophængte tønder, der blev virkelig lagt kræfter i (Gav vide om gejsten er lige så stor, når der skal vaskes op derhjemme ????) Den lille tønde måtte først give op. Der var ingen kat i, men til gengæld alskens herligheder. Dernæst røg tønden for de store børn, som ellers var sejlivet, men til sidst blev også den besejret.

Efter tøndeslagningen var ballonmanden (Sponsoreret af menighedsrådet) til stor glæde for børnene. Herunder blev fastelavnsboller, kakaomælk, kaffe og the båret ind og så var hyggen total.

Da man var godt i gang med traktementet, var det tid til uddeling af kroner og præmier.
Her kommer listen:

Gruppe

Konge

Dronning

Bedst udklædte

De mindste

Patrick

Jakob

Lukas

de større

Karl

Mie

Lærke


Til konger og dronninger var der naturligvis konge- og dronningekroner og til bedst udklædte var der et gavekort til Legeborgen i Varde.

Til slut fik alle børn udleveret slikposer, inden de gik hjem, en oplevelse rigere.

Forsamlingshuset havde lagt lokaler til uden beregning. Festen gav et mindre overskud, men det var nu heller ikke meningen, at vi skulle tjene på det.

Du kan roligt notere følgende datoer i kalenderen: 11.02.2024, 02.03.2025 o.s.v. det skal gå meget galt, før der ikke afholdes fastelavnsfest for børnene i Vester Nebel/Bryndum Sogne

 

Øvrige nyheder

Kontakt VNI: