Referatet fra VNI's møde med aktivitetsudvalgene

Mødet afholdt i Sognehuset d. 8. februar kl. 20.00

DELTAGERE:Bestyrelsen, fodboldudvalg, håndbold/gym. udvalg, badmintonudvalg, tennisudvalg, krocketudvalg, volleyballudvalg, bladudvalg

VNI fejrer 100 års jubilæum i 2006

Reception lørdag den. 14/10 2006

 

Indskrivninger 2006. Fastsættelse af datoer og ansvarlige udvalg

Foldbold arr. Indskrivning forår (2/3 kl. 16.30)

Volley arr. Indskrivning efterår (23/8 kl. 16.30)

 

Årets tøj

Carsten står for årets tøj. 1.000,00 kr. pr. hold evt. til deling.

Klubdragt eller gavekort 500,00 kr. Jubilæum T-shirt til udvalg mv.

 

VNIs kommende hjemmeside.

Udnævnelse af "webmaster" for hvert udvalg

Hvert udvalg laver forslag til opstart af hjemmeside. Fodboldudvalg har allieret sig med Therese Adler Jensen.

 

Byfest 2006. Ønsker og forventninger.

Byfest 16/17/18 juni 2006. Deadline til program er 15/5 2006. Hvert udvalg må påregne at få ”pålagt” en opgave af byfestudvalget og skal selv finde forældre/trænere/udøvere til udførelsen. Sidste år havde bestyrelse en stor opgave med bla. oprydning søndag.

 

Alle opfordres til at lave et arrangement ligesom sidste år hvor banerne var rigtig godt besat. Flyt evt. planlagte kampe til byfestdagene. Der kan evt. lejes en forhindringsbane.

 

Multihuset. Status og færdiggørelse

Der mangler stadig penge fra lokale og anlægsfonden (ca. 500.000) – de udbetales først når scene og skabe er færdige. Kirsten har organiseret ”scenebygning” 19/2 kl. 9.00 under ledelse af Jørn Færgemann. Penge fra EU (ca. 250.000) er undervejs formentlig et stykke tid endnu. Der skal også færdiggøres udvendigt m.h.t. parkeringsplads mv. – det må vente lidt endnu. Problemer omkring aflåsning af multihallen – der skal indskærpes overfor skolen at det er vigtigt med aflåsning. Problemer med rod i redskaberne. Henriette har ryddet op men der er stadig problemer. Henriette tager selv kontakt til skolen ang. oprydning.   

 

Evt. indkomne forslag til dagsordenen

Kirsten rykker for aflevering af deltagerlister på holdene. De bliver nogen gange afleveret så sent at holdene næsten er færdige før de får kontingetopkrævningen. Det skal der strammes op på. Kutymen er: 4 prøvegange derefter fast tilmelding.

 

Evt.

Gymnastikopvisning den 19/3 2006. Badminton er ikke med i år da der er for få spillere til en tunering. I stedet prøver gymnastikudvalget at arrangere  børnekampe: håndbold/volley.

Der kan nu købes øl/sodavand i multihallen. Der kommer lås på køleren og det bliver op til de ”nøgleansvarlige” at holde skabet låst.

 

Der er en pengekasse til afregning så det er op til folk selv at huske at afregne for forbruget.

 

Der er problemer omkring boldpumpen (håndbold), den forsvinder på mystisk vis. Fodbold håber på en ny kompressor så den eksisterende kan flyttes til multihallen.

 

Træningsdage til foråret for fodbold bliver tirsdag+ torsdag for drenge - store som små , og  mandage for piger. Onsdag bliver træningsdag for håndbold.

 

Tennis: der er problemer med frostsprængning af rør mv. da vandet ikke har været tappet af.

 

Lyset på boldbanen bliver pillet fra, da det som noget nyt skal tjekkes flere gange årligt og evt. reparationer betales af VNI. Det bliver i øvrigt aldrig brugt. Jens Jørgen kridter banerne op.

 

Bestyrelsen forventer mindst en deltager fra hvert udvalg.

  

Referat den 16. februar 2006

Marlene Timmerby

Øvrige nyheder

Kontakt VNI: