Forsøgsordning med udlejning af Multihallen til forskellige formål


For at udnytte hallen mest mulig, er der åbnet op for at foreninger og borgere kan leje hallen til idrætslige formål eller sociale aktiviteter uden for de bookede tider.

For alt brug af hallen gælder kommunens generelle ordensregler for brug af fritids faciliteter skal overholdes

At brugerrådet skal sikre at bruger er bekendt med ordensreglementet

2. At hallen Ikke må bruges til private fester/formål eller kommercielle formål.

3. At brug af hallen samt evt. udstyr heri sker på brugerens eget ansvar

4. At hallens redskaber kun benyttes til redskabernes primære formål

Booking:

Boldspilsalen er efter hovedfordelingen fortsat åben for foreninger og kommunale institutioners booking via foreningsportalen hvor man booker på sædvanlig vis

        Det er brugerrådets ansvar at sikre, at der er ledig tid før der foretages udlån

Indtil der kommer en app-løsning hvor man selv kan booke tider, skal man indgå en skriftlig aftale med brugerrådet via en kontrakt

Når brugerrådet indgår en aftale, er det brugerrådet der booker tiden i foreningsportalen med brugerrådets profil, så den ses som optaget og dermed ikke kan bookes af andre

Fritid har til enhver tid råderet over hallen og kan i særlige tilfælde af booke reserverede tider hvis det findes nødvendigt f.eks. ved akutte reparationer


Betaling:

For at sikre et fleksibelt brug af boldspilsalen, kan der enten bookes og ske betaling for hele boldspilsalen hvorved der opnås eneret i det bookede tidsrum, eller også kan der bookes en badmintonbane, og så er resten af boldspilsalen fortsat åben for anden booking

Pris for hele boldspilsalen er 317 kr./time     

Pris for en badmintonbane er 106 kr./time Adgang:


Der udleveres en nøglebrik ved udlån, der leveres tilbage efter endt brug, hvor hallen efterlades aflåst hvis ingen andre benytter hallen


Ved booking af bålhytten og brug af øvrige udendørs faciliteter kan der lånes en nøglebrik alene med tilladelse til toiletbrug. Nøglebrikken afleveres til brugerrådet efter endt brug

Hvis der senere etableres toilet med adgang udefra bortfalder denne ordning

Lejeaftale og nøglebrikker fås ved Erik Schmidt

Mail: e.schmidt@erikschmidt.dk - Tlf.: 2267 7552

Øvrige nyheder

Kontakt VNI: